10 zasad dobrego zarządzania gminą – 2 zasada

Druga zasada:
„Gmina jest bogata bogactwem swoich obywateli”

Aquaparki, piękne pomniki, zadbane parki i ogrody nie świadczą o tym, że gmina jest bogata,tak samo jak statystyczne największe wpływy do budżetu.

Ważniejsze – choć mniej wygodne dla lokalnych rancz politycznych – jest ilość pieniędzy, które mają obywatele w własnych kieszeniach. Czy stać ich na więcej, czy mogą rozwijać swoją firmę w danej gminie, czy mają swoje lokale na własność.

Nie dajmy się oszukiwać ładnej otoczce – dbajmy i głosujmy na tych, którzy chcą, byśmy to my – obywatele – mieli więcej pieniędzy!

#10Zasad #DrugaZasada