10 zasad dobrego zarządzania gminą – 3 zasada

Trzecia zasada:
„Każdemu wolno wszystko, gdy nie zagraża interesom innych obywateli”

Klasyczna myśl wolnościowa – możesz robić wszystko, o ile nie narusza to wolności innego człowieka.

Żadna władza/burmistrz/radni nie mają prawa określać według „widzimisię” co komu wolno na swojej nieruchomości.
Spory rozstrzyga, w myśl tej reguły, nie władza lokalna, a tylko Sądy.

Podczas wyborów pomyślmy o tych, którzy chcą dać Wam swobodę działań, a nie rozwiązywać wszystkie problemy za Was – rękami urzędników…

#10Zasad #TrzeciaZasada