10 zasad dobrego zarządzania gminą – 4 zasada

Czwarta zasada:
„Gmina jest służebna wobec społeczności lokalnej”

Rozszerzenie wyjściowej zasady pierwszej, że samorząd (gmina) powinien być dla obywateli, a nie obywatele dla samorządu.

Gmina nie powinna prowadzić działalności gospodarczej, która stanowiłaby konkurencję wobec swoich mieszkańców.

Warto dodać, że każda działalność samorządu poza naturalnymi monopolami (np. drogi, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie), szkodzi rozwojowi społeczności lokalnej i zasadom sprawiedliwości.

Myśl zasady czwartej jest fundamentem rozumienia idei „gmina minimum”, gdzie gmina zajmuje się jedynie rzeczami, które społeczność nie umiałaby sama zrealizować.

#10Zasad #CzwartaZasada