10 zasad dobrego zarządzania gminą – 5 zasada

Seria 10 zasad dobrego zarządzania gminą przed wyborami samorządowymi

„Gmina powinna być jedynie nocnym stróżem”

Kolejna podstawowa myśl określające idee „Gminy minimum” opierająca się na tym, że od gminy możemy oczekiwać podstawowych czynności jak ochrony fundamentalnych zasad wolności gospodarowania i prywatnej własności.

Wszelkie „pomoce” socjalne, kulturowe czy przedsiębiorcze tak naprawdę szkodzą wolnemu rynkowi – a przez to społeczności lokalnej.

W większości przypadków pieniądze z budżetu gminy służą do przekupywania obywateli ich własnymi pieniędzmi, rozwijania „lokalnych ranczy” zaniedbując właśnie te kwestie, które powinny być naprawdę ważne dla mieszkańca.

Ten kto pragnie Gminy minimum, pragnie Waszego dobra przez nieprzeszkadzanie Wam.

#10zasad #PiątaZasada