10 zasad dobrego zarządzania gminą – 7 zasada

10 zasad dobrego zarządzania gminą – w ramach zbliżających się wyborów samorządowych

„Władze gminy muszą wiedzieć, gdzie prowadzą swych ludzi.”

Jak w każdym zawodzie – świadomość i przygotowanie do swojej roli – odgrywa znaczącą rolę, by wykonać swoją pracę dobrze lub odnosić sukcesy. Bycie radnym, burmistrzem czy prezydentem nie powinno się różnić od normalnych zawodów.

Władze gminy muszą wiedzieć, co należy zrobić dla dobra mieszkańców, ale także umieć tworzyć możliwości, by ludzie sami mogli rozwiązywać swoje problemy. posiadać wiedzę co do problemów lokalnych i co najważniejsze mieć kompetencje do zarządzania ludźmi jak i środkami wraz z odwagą cywilną do podejmowania czasem trudnych decyzji.

Często słyszymy słowa „słucham ludzi i robię” co jest dobrym hasłem propagandowym, ale nie ma wiele wspólnego z dobrym zarządzaniem gminą. To tak jakby pilot dumnie orzekł „słucham pasażerów i lecę”.

Im większa władza, tym większa odpowiedzialność, zaś rolą mądrej osoby u władzy jest mylić się rzadziej od innych.

Jeżeli zaś rządzący będą zabierać Wam coraz więcej pieniędzy pod pretekstem „wiem lepiej”, to tak naprawdę Was zwyczajnie oszukują…

#10Zasad #SiódmaZasada