10 zasad dobrego zarządzania gminą – 8 zasada

10 zasad dobrego zarządzania gminą przed wyborami samorządowymi

Ósma zasada: „Przyjazne warunki gospodarowania i życia, najlepszą drogą do rozwoju i bogactwa”

By mówić o dobrym zarządzaniu gminą, ale w szerszej skali jakimkolwiek samorządem czy państwem, trzeba stworzyć przyjazne warunki gospodarowania. Obywatele muszą czuć swobodę, nadzieję na lepsze jutro i funkcjonowanie przejrzystego prawa.

Dodatkowo obywatele powinni czuć się swobodnie w sprawie ich poglądów i atmosfery społecznej. Wojny „polskie-polskie” są jedną z najbardziej wyniszczających sporów, które powodują tylko alienację i brak nadziei na lepsze jutro.

Nie oczekujmy od rządzących, że „wszystko nam załatwią i o wszystko zadbają”, ale oczekujmy, że pozwolą nam współdecydować, zadbają o to, by ludzie mogli rozwijać swoje biznesy i będą dbali o przestrzegania prawa i zasad.

Tylko i aż tyle…

#10Zasad #ÓsmaZasada