7 pytań do kandydatów w wyborach samorządowych

Kandydaci na radnych/burmistrzów/sejmików wystawiają chętnie swoje plakaty, rozdają ulotki, piszą wspaniałe programy.

Często też na żywo lub poprzez social media chcą, by zadawać im pytanie. Większość z nich jest bardzo ogólnikowa i prosta do obrony i pokazanie siebie jako tego „idealnego” „ideowego” kandydata na dane stanowisko.

Przygotowaliśmy dla Was – wyborców – 7 pytań, które warto zadać tym startujących w wyborach samorządowych. Dodatkowo napisaliśmy krótke objaśnienie celowości tych pytań

1) Dlaczego uważa Pan/Pani, że nadaje się na to stanowisko?
– Sprawdzamy w ten sposób oficjalne motywacje kandydata. Sposób w jaki opowiada o podjęciu tej decyzji oraz predyspozycji na to stanowisko.

2) Jakie, my mieszkańcy, mamy gwarancje, że spełni Pan/Pani swoje obietnice?
– Chyba jedno z najrzadziej zadawanych wprost pytań w kampanii. Obietnice wszyscy chętnie dają, ale warto zapytać publicznie jakie mamy gwarancje, że je spełni?

3) Jakie problemy Pani/Pana zdaniem ma nasza społeczność lokalna?
– Sprawdzamy kandydata czy w ogóle wie lokalnych problemach, czy kandyduje dla „stołka”

4) Z jakimi organizacjami lokalnymi chce Pan/Pani rozwiązywać sprawy wspólne społeczności lokalnej?
– Sprawdzamy czy kandydat oprócz wiedzy o problemach, ma jakąś wiedzę o organizacjach działających lokalnie, przez co pokazuje realną wiedzę na temat społeczności lokalnej.

5) Na co Pana/Pani zdaniem powinny być wydawane publiczne pieniądze?
– Sprawdzamy czy kandydat ma szacunek do naszych pieniędzy, czy jest typowym zwolennikiem rozdawnictwa i kupowania głosów „pieniędzmi obywateli”

6) Skąd będzie miał Pan/Pani środki na realizację obietnic wyborczych?
– Obietnice bywają kosztowane, więc sprawdzamy czy mają one pokrycie w rzeczywistości – czyli pieniądzach.

7) W jaki sposób chce Pan/Pani zlikwidować zadłużenie lokalne?
– na 99% Twoja gmina jest zadłużona. Warto dowiedzieć się czy kandydat ma pomysł jak zlikwidować zadłużenie czy jedynie wie jak wydawać publiczne pieniądze.