8 lat smoleńskiego podziału

Dzisiaj mija 8 lat od tragicznej katastrofy samolotu prezydenckiego w Smoleńsku, gdzie zginęło 96 osób.

Wydarzenie to na stałe zmieniło sytuację społeczno-polityczną w Polsce. Niestety zmiany te nie zmusiły nas do żadnej pozytywnej refleksji, ale ujawniły i zaostrzyły wewnętrzne konflikty.

Powstały quasi-sekty, które okopały się na swoich pozycjach nie dążąc do rozwiązania konfliktu, ale do utrwalania się w swoich poglądach.

W interesie całego społeczeństwa jest jak jak najszybsze wyjaśnienie powodów katastrofy. Zależeć nam powinno na tym, by zakończyć wewnętrzne konflikty społeczne i odebrać politykierom narzędzie do skłócania narodu.

Silniejsi będziemy zjednoczeni i współpracujący!