980 milionów na propagandę

Wedle założeń ustawy okołobudżetowej na rok 2017 ustalono kilka ważnych spraw dotyczących publicznych pieniędzy.

2,3 miliarda przeznaczono na „świadczenia rekopensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów-górników”, 316,9 milionów na zabezpieczenie wypłacalności programu „Rodzina 500+” 980 milionów dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Pomniejsze kwoty można przeczytać w linku, który podamy pod wpisem).

Można rozwodzić się na temat kierunku tych zmian i priorytetów aktualnej włądzy. Przeznaczenie prawie miliarda złotych na publiczną telewizję i radio jest da nas wyraźnym sygnałem,że PiS postanowiło zainwestować w swoją propagandę.
Jesteśmy zaniepokojeni, że aktualni rządzący roztrwaniają hossę w gospodarce na propagandę i socjalizm.

Warto zaznaczyć, że gdy przyjdzie bessa (co jest naturalnym cyklem zmian) budżet nie wytrzyma aktualnej polityki prosocjalnej. Ludzie stracą swoje socjalne przywileje, zostaną podniesione podatki, zmniejszą się emerytury, a przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości i warunków do dalszego rozwoju popadając w stagnację lub bankructwo wraz z całą polską gospodarką.

Redukowanie wydatków publicznych, zmniejszanie obciążeń fiskalnych na przedsiębiorcach wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem, by rozwinąć potencjał gospodarki na przyszłość.

—-
Więcej o ustawie okołobudżetowej:
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych.html