Bitwa Warszawska – Cud nad Wisłą

Dokładnie 97 lat i dwa dni temu odbyła się jedna z najbardziej znaczących bitew w historii nowożytnej Europy. W jej wyniku Polacy zatrzymali pochód bolszewików na zachód.

Wydarzenie to jest niedoceniane, choć znaczenie miało ogromne dla kształtowania się historii Europy, która była realnie zagrożona rozwojem szkodliwej ideologii bolszewickiej.

Doceniajmy nasze zwycięstwa i wkład w historię Europy!
Na tym przykładzie uwierzmy w nasze możliwości!