Czy Polska potrafi grać na dwóch fortepianach?

W dniu wczorajszym  (27.11) premier Beata Szydło uczestniczyła w szczycie 16+1, który odbył się w Budapeszcie. Pani premier sama stwierdziła, że Chińczycy są wymagającym partnerem, który ma cel zacieśnienia współpracy między przedsiębiorcami z obu krajów.

Radosław pyffel na Twitterze informuje, że propozycje chińskie okazały się nieatrakcyjne i po dwóch latach negocjacji Polska ostatecznie nie wstępuje do funduszu dedykowanego inwestycją w Europie Środkowej. Oczywiście nie znamy wszystkich szczegółów rozmów i negocjacji, jednak jesteśmy krajem o wyraźnych potrzebach inwestycji, żeby móc się skutecznie rozwijać.

Polityka zagraniczna partii rządzącej zdecydowanie skierowana jest na USA i jej projekt Trójmorza oraz militarnego odstraszania Rosji, a nie na infrastrukturalne inwestycje w ramach „Jedwabnego szlaku” pomysłu chińskiego. Obie te koncepcje z perspektywy czasu są dla nas korzystne, o ile zostaną choć w pewnym zakresie zrealizowne.

Biorąc pod uwagę, że znajdujemy się w regionie rywalizacji wielkich interesów, nie powinniśmy w pełni zawierzać się jednemu krajowi, ale balansować tak, by zawsze byly z korzyścią dla Polski

Polską politykę zagraniczną cechuje romantyzm, a nie pragmatyzm, co skutkuje tym, że zawierzamy się jednej koncepcji geopolitycznej bliższej naszym uczuciom, a nie czerpiemy korzyści z wielu, zostawiając sobie wiele dróg strategii. Mamy duże obawy, że w rywalizacji geopolitycznej przegramy z Węgrami, którzy starają się prezentować jako pewniejszy Partner chińskich interesów

Uważamy że że powinniśmy wspólnie działać w Europie Środkowej w ramach każdego wartościowego geopolitycznego projektu.

—-
Więcej o tej sprawie:
https://twitter.com/RadekPyffel/status/935140562143010818
https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1937980,Premier-na-szczycie-161-Chiny-sa-wymagajacym-partnerem
https://www.pch24.pl/gra-z-chinami–szczyt-16-1-w-budapeszcie-z-korzyscia-dla-gospodarzy,56451,i.html