Idea Unii Europejskiej w odwrocie

60-ta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich to także czas refleksji nad tym czym jest Unia Europejska oraz nad tym, czym miała być w zamyśle jej twórców.

Wnioski wyciągnięte po II wojnie światowej, prowadzące do tego by zacząć jednoczyć się jako Europa unikając przyszłych dewastujących konfliktów i budować wspólnie siłę w ramach zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie.

Naszym zdaniem wizja Europy współpracującej, wolnorynkowej, chroniącej prawa człowieka i wspierającej się w bezpieczeństwie  jest słuszna, biorąc pod uwagę na jak wiele krajów rozbity jest nasz kontynent. Naszą siłą jest porozumienie, słabością zaś skłócenie.

Niestety dzisiejsza Unia Europejska trawiona jest przez patologię przesadnej biurokracji, ignorancji elit europejskich, nierozsądnej polityki finansowej oraz nadmiernej ilości regulacji szkodzącej wolnemu handlowi. Unia Europejska straciła swoją świeżość, potencjał do rozwoju i kreowania nowej rzeczywistości.

Jako Wolni Obywatele jesteśmy przeciwko aktualnemu funkcjonowaniu Unii, nie chcemy jednak jej unicestwienia, ale dogłębnej ewolucji jej fundamentów. Europa wolnych narodów, wolnego handlu i bezpieczeństwa kontynentu.