Inni sposób podziału miejsc – Metoda Sainte-Laguë

Wspominaliśmy w trakcie przygotowywania grafiki o stosowanej w Polsce metodzie D`hondta, że pokażemy inne alternatywe, także stosowane w innych krajach metody podziału miejsc mandatowych.

O ile metoda D`hondta promuje duże ugrupowania to metoda Sainte-Laguë wspiera mocniej ugrupowania średnie i pozwala im konkurować w wielkimi partiami.

System opiera się na innym dzielniku (liczby nieparzyste 1,3,5,7 itd) uzyskanego wyniku. Zasada ogólna jest podobna – najwyższe wyniki liczą się do podziału puli miejsc, ale ta metoda nie powoduje tak wielkich różnic.

W symulacji 4 miejsc „biorących” nie ma różnicy, nadal jest podział 2,1,1, jednak przy 9 miejscach „biorących” widzimy znaczącą różnicę. Przy przedstawionej metodzie jest już bardziej zrównoważony podział 3,3,2,1. Wyraźnie widać, że dysproporcje są znacząco mniejsze.

Metoda Sainte-Laguë jest stosowana m.in. w systemach wyborczych w Nowej Zelandii, Norwegii, Szwecji, Bośni i Hercegowinie, Łotwie oraz Kosowie, a od 2009 roku również w Niemczech. Jest stosowana, także w Niemczech w wyborach do Landtagów: Badenii-Wirtembergii, Hamburga, Bremy, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Nadrenii-Palatynatu.

Metoda Sainte-Laguë generuje wyniki lepiej odzwierciedlające poglądy wyborców, podczas gdy metoda D’Hondta sprzyja większym partiom.