Jak można przejąć samorządy

Sejmiki decydują o ogromnej ilości pieniędzy lokalnie. Samorządy to niezliczone ilości miejsc pracy dla wyborców oraz ugruntowanie władzy nawet poza kadencyjność sejmową.

Zmiany w ordynacji, by chytrze przejać władze w samorządach mogą zmieniać to, kto będzie włodarzem gminy czy miasta miałyby ponownie decydować rady gmin, czy miast a nie wyborcy w wyborach bezpośrednich. Rządzący wybierają najskuteczniejszy dla siebie sposób przejęcia samorządów poprzez wybór radnych z list partyjnych, którzy wybiorą dopiero wójta, burmistrza czy prezydenta.

Zmiana ta sugerować może, że dany ruch polityczny nie ma dobrych liderów zdolnych samodzielnie wgrać wybory w swojej lokalnej grupie wyborczej i chcą dzięki „zdjęciu z Partią” wygrać wybory. Władze samorządowe będą bardziej zależne od rządzącej partii i jej radnych jako swoich mocodawców, co będzie blokowało ich samodzielność.

Spodziewać się należy zwiększenia długów samorządów i jednostek od niego zależnych poprzez zwiększenie podatków i opłat lokalnych, zwiększenie biurokracji i kosztów budżetowych, a w tym zwiększenie wydatków nie na cele wspólne i infrastrukturalne społeczności lokalnej, a na przekupstwa socjalne części społeczeństwa za pieniądze pozostałych. Sejmiki i Wojewodowie „będą pomagać na ile się da „Swoim”, a reszta będzie traktowana „po macoszemu” i nękana wszelkimi kontrolami.

Sensacje te regularnie sprawdzamy i mamy nadzieję, że okażą się one jedynie formą luźnych koncepcji, a nie prawdziwych zmian ordynacji wyborów samorządowych.

—–
Więcej na ten temat:
http://crowdmedia.pl/pis-tajna-poprawka-ordynacji-wyborczej-rewolucja/