Lider światowy a lider regionalny

W przemyśleniach na temat geopolityki rozróżnić należy kraje, które pretendują lub są liderami światowymi bądź liderami regionalnymi.Decydującą rolę odgrywa położenie geograficzne, otoczenie, kultura, ustrój polityczny, umiejętnie prowadzona responsywna polityka zagraniczna, zdolność do projekcji sił czy emanacja siłą w oczach partnerów.

uaPamiętajmy o tym, że nie ma wiecznego lidera. Pełni się tą rolę okresowo, dłużej lub krócej – w zależności od układu sił i sytuacji gospodarczo-politycznej. W historii znaliśmy wielu hegemonów, którzy stracili prym, jak Persja, Imperium Rzymskie, Cesarstwo Habsburgów czy nawet Wielka Brytania. Czasami mamy do czynienia z dwubiegunowym układem sił mocarstw światowych, przykładem może być rywalizacja ZSRR z Stanami Zjednoczonymi. Zima wojna została bezapelacyjnie wygrana przez USA i od początku lat 90-tych państwo to było niekwestionowanym mocarstwem światowym. Dziś ustalony ład geopolityczny kwestionują Chiny, dla których przywództwo amerykańskie stanowi formę gorsetu blokującego dalszy rozwój Państwa Środka.

Jak te przemyślenia mają się jednak do Polski? Po setkach lat historycznych niepowodzeń i porażek dawno porzuciliśmy myślenie, że my sami możemy być liderem europejskim. Aktualnie brakuje nam wielu cech i elementów, by móc nas uważać za takiego lidera, począwszy od stabilności gospodarczej i społecznej, kończywszy na sile armii i umiejętności prowadzenia polityki zagranicznej.

W naszym przekonaniu Polska ma ukryty i często tłumiony potencjał, by stać się liderem regionalnym. Przed nami mnóstwo pracy, gdyż by to polski-lejek-1osiągnąć musimy zacząć od zmiany myślenia. Uwierzenia w swoje siły, wykorzystania potencjału gospodarczego i charakteru narodu polskiego, pełnego zdecydowania, odwagi oraz przedsiębiorczości.

Dodatkowo powinniśmy podejść do tego zagadnienia z pewną dozą pokory. Nie staniemy się liderem światowym i nie będziemy w stanie w krótkiej przyszłości osiągnąć takiej pozycji, choć będąc liderem regionalnym, będziemy mieli potencjał kreowania sytuacji politycznej w regionie.

Zrozumieć należy, że przyjmując rolę partnera, z którym warto robić interesy, ale nie można do niczego zmuszać w regionie – zyskać możemy naprawdę wiele.