Centralni

Każda organizacja składa się z kadr – ludzi – zajmujących się konkretnymi dziedzinami: reprezentowaniem na zewnątrz, kontaktowaniem z mediami, zarządzaniem wewnętrznym, pijarem i wieloma innymi!

Poniżej lista liderów Wolnych Obywateli, których będziecie mieli okazję poznać!

______________________________________

10003458_1496129974003098_2484495778795882046_nStefan Oleszczuk
Lider Wolnych Obywateli

Współczesnej klasie politycznej brakuje klasy! Problemy państwa są pochodną braku kompetencji i charakteru.

Od najmłodszych lat z pasją i zaangażowaniem zajmuję się sprawami publicznymi. Po 1989r. miałem nadzieję, że wyzwolenie Polski spod sowieckiej okupacji otworzy szeroko drzwi do błyskawicznego rozwoju tak miłującego Wolność Narodu Polskiego.
W swojej małej Ojczyźnie – Ziemi Kamieńskiej wraz ze współpracownikami z rożnych obozów politycznych jako burmistrz i starosta -Jako  „Człowiek z Kamienia” udowodniłem ku uznaniu całego świata, że Polska może być „Polskim Hong Kongiem” a Polacy lepsi od Margaret Thatcher. Przez 27 lat działałem, doradzałem i oczekiwałem, by dziesiątki prac magisterskich i doktorskich, setki artykułów prasowych, wywiadów, reportaży radiowych i telewizyjnych o casusie Kamienia Pomorskiego w kraju i za granicami, spowodowały podobne zmiany w całej Polsce. Niestety Polska i Polacy choć w badaniach najbardziej pracowici, dotychczas nadaremnie oczekują na takie zmiany i nie widać perspektyw, by mogli wrócić ze zmywaków na obczyźnie.

Przyczyną jest totalnie zepsuta, cyniczna, bezideowa, skorumpowana i tchórzliwa klasa polityczna.
Czas na uczynienie Polski Wielką, taką o jakiej marzyliśmy i na jaką zasługuje miłujący wolność i odpowiedzialność Naród Polski.

Szczegóły mojej historii politycznej w linku poniżej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Oleszczuk

______________________________________

Małgorzata Owieczko
Rzecznik Wolnych Obywateli

Jestem konserwatystką, ponieważ stanowi to realną alternatywę zarówno dla socjalizmu jak i liberalizmu. Moim zdaniem konserwatyzm dostrzega własną omylność. Każde działanie wymaga głębokiego zastanowienia i refleksji obejmującej zasadność podejmowania starań. Taka postawa uczy pokory i akceptacji zmienności otaczającego nas świata.

Cenię również liberalizm gospodarczy, dążący do rozwoju wolnego rynku, dzięki któremu to właśnie każdy z nas może prowadzić swobodne inicjatywy gospodarcze, bogacić się, spełniać swoje marzenia i decydować o swoim życiu!

Parafrazując starą modlitwę: ”Panie, daj mi siłę, bym potrafił zmienić to, co wymaga zmiany. Daj mi pokorę, bym umiała przyjąć to, na co nie mam wpływu i daj mi mądrość, bym umiał odróżnić jedno od drugiego.”

 

 

 

______________________________________

p61012-171635

Cezary Skwarło
Sekretarz Wolnych Obywateli

Uważam się za klasycznego liberała, który ceni wolność osobistą, brak przymusu i aktywność społeczną, ale także wolność gospodarczą rozumianą poparciem dla rozwoju uczciwego, otwartego i przejrzystego wolnego rynku. Te dwa aspekty są dla mnie nierozerwalne, budujące pełne oraz szczere rozumienie i odczuwanie wolności. Ważna jest też personalna odpowiedzialność za każdy czyn czy słowa, za co się ponosi konsekwencje – te dobre i złe. Odwaga brania odpowiedzialności jest drogą do samodoskonalenia się, którą każdy powinien mieć okazję przeżyć.

Zaangażowałem się w politykę z dwóch powodów. Raz z konieczności, dwa z pasji.
Z powodu „zdenerwowania” (używając zgrabnego eufemizmu) na aktualną sytuację w Polsce, rządzące elity i prowadzoną przez nich politykę, postanowiłem zrobić krok dalej niż tylko narzekać „jak to źle jest w Polsce”. Tak… jest źle, ale narzekając nie sprawię, że będzie lepiej. I to właśnie jest ta konieczność – chcę żyć w lepszym świecie i skończył się czas, gdy mogłem tego oczekiwać od innych, a powinienem teraz oczekiwać tego od siebie, a z czasem trzeba będzie myśleć także o następnych pokoleniach. A pasja? Od lat pasjonuje się geopolityką, zarządzaniem, tematami społecznymi czy historią, które są elementami budującymi właśnie politykę.
Czasem jednak zastanawiam się, czy te dwa powody – konieczność i pasja – nie są ze sobą powiązane.

Gdybym miał wybrać jedną sentencję, która w pewien sposób reprezentuje moje poglądy to, użyłbym parafrazy słów Immanuela Kanta „Postępuj w życiu według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem”

______________________________________

Tomasz J. Ulatowski
Dyrektor Biura Prasowego

Niestety – w Polsce wciąż osobliwością wydaje się to, co przez stulecia w krajach Europy i świata było spontaniczną normą; że państwo powinno skupić się na swoich naturalnych funkcjach tj. na bezpieczeństwie i wymiarze sprawiedliwości, pozostawiając resztę dziedzin w gestii rynku; że tylko wolna przedsiębiorczość i niskie podatki tworzą stabilny wzrost gospodarczy; że społeczeństwo bez biurokratycznych nad-regulacji lepiej się rozwija; że obywatel to nie tylko podatnik; że własność powinna być bezwzględnie szanowana; że na życie się pracuje, a nie „dostaje”; że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rodzina ma prawo być wielodzietna i religijna; że kobieta zatroskana o domowe ognisko to bohaterka i mistrzyni, a nie „kura domowa”; że dzieci są rodziców, a nie państwa; że prawomocny wyrok śmierci za morderstwo to nie zemsta, a ochrona społeczeństwa; że człowiek ma prawo do posiadania broni dla obrony koniecznej itd.

Wystarczyło 45 lat komunizmu, by ludzie przyswoili jako logiczne to, co przez całe stulecia logice przeczyło, zaś normalność uznali za egzotykę. Jest smutne, że dziś wielu ludzi nieświadomie uzależniło całe swoje życie od państwa i głęboko wierzą, że żyją w demokracji, państwie prawa i kapitalizmie. Jest zatem jeszcze sporo do zrobienia…

______________________________________

14805348_1079716288764377_2139635839_nMichał Oleszczuk

Przewodniczący sekcji Public Relations

Ideą prowadzącą mnie w działaniach jest to, że cel do którego dążymy, jest tak samo ważny, jak to, w jaki sposób pragniemy go osiągnąć.
W erze rewolucji informacyjnej ma to znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Nie zawsze, osoby mające rację dochodzą do głosu lecz, którzy umieją w sposób akceptowalny zaprezentować ją innym. Każdą, nawet najwspanialszą, ideę można przekazać w formie niemożliwej do zaakceptowania przez słuchacza lub w takiej, która będzie pociągała za sobą tłumy.

Uważam się za osobę konserwatywno-liberalną.
A dlaczego? Ponieważ jak mawiał Stefan Kisielewski: „Ja nie mam poglądów politycznych, mam tylko ekonomiczne”.
Gdybym miał wskazać myśl przewodnią mojego funkcjonowania w organizacji „Wolnych Obywateli” to użyłbym słów Św. Franciszka Salezego:
„Bóg nie mierzy naszej doskonałości ILOŚCIĄ RZECZY które dla niego robimy, ale SPOSOBEM w jaki je wykonujemy.”

______________________________________

12829068_198628683843514_5886470225306007573_oPaweł Dukat
Przewodniczący sekcji analiz

Uważam, że w erze internetu podział na lewicę i prawicę już nie jest ani właściwy ani przydatny. To co obserwujemy obecnie na scenie polityczniej to rodząca się walka pomiędzy autorytaryzmem, którego wyznawcy oczekują jak najwięcej ingerencji państwa w życie obywateli, a libertarianizmem, który kładzie nacisk na jak największą wolność jednostki w społeczeństwie. W tej dychotomii ja zdecydowanie opowiadam się za drugą opcją, jestem zwolennikiem tego, aby pozwalać ludziom samym o sobie decydować tak długo jak ich wybory nie szkodzą nikomu innemu.

W świetle prawa wszyscy powinni być równi i mieć te same możliwości, niezależnie od koloru skóry, wyznania, pochodzenia czy orientacji seksualnej, bez przymusu narzucanego odgórnie. Jestem również zdecydowanym zwolennikiem wolności gospodarczej i uważam, że najważniejszym czynnikiem który pozwala społeczeństwom się bogacić jest przedsiębiorczość obywateli, która nie powinna być spętana przez zbyt rozbudowane wymagania prawne i podatkowe. 

Cytując Evelyn Beatrice Hall, która podsumowała poglądy Voltaire’a Nie zgadzam się z tym co mówisz, ale oddam życie, abyś miał prawo to powiedzieć.”

______________________________________

Jakub Rasiński
Przewodniczący sekcji prawnej

Szanuję prawo jako stabilizator naszego życia społecznego. Rozumiem jego znaczenie i uważam go za jedno z największych osiągnieć ludzkości. Jednak wszystko, także i prawo ma swoje wypaczenia. Jestem zwolennikiem prawa skutecznego, prostego, konsekwetnego, które promuje ludzką przedsiębiorczość i pozwala prowadzić życie szczęśliwe, zgodnie z prawem, w pełni go akceptując.
Dążąc do zmian w prawie, pragnę wcielić te idee w życie, wpływając w ten sposób na jakość życia wszystkich obywateli.

Za myśl przewodnią swoich działań uznaje słowa Friedrich’a Hayeka „Celem prawa powinno być dobro ludzi, że ogólne zasady powinny być tak pomyślane, żeby mu służyć, a nie, że każde sformułowanie konkretnego celu społecznego może usprawiedliwiać złamanie tych zasad, określony cel, konkretny rezultat, który chce się osiągnąć, nie może być nigdy prawem”

 

 

______________________________________

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aleksander Piszczkiewicz
Podsekretarz ds. zarządzania

Do zaangażowania się w działania Wolnych Obywateli popchnęło mnie przeświadczenie, że idea jest tak silna, jak wyznający ją ludzie. Głos jednego człowieka nie zmieni otaczającej nas rzeczywistości, zaś prężnie działająca organizacja ma nieograniczone możliwości. Osiągnąć je możemy, poprzez dobrze przygotowany system zarządzania wewnętrznego, oparty na kilku ogólnych zasadach: profesjonalizmie, ewaluacji, odpowiedzialności i skuteczności. Przed nami trudne i ambitne zadanie, by pokazać innowacyjny i dojrzały system.

Z przekonania jestem liberałem, a mówiąc kolokwialnie – lubię mieć spokój i chcę by inni cieszyli się spokojem. Takie ludzkie podejście do życia na zasadzie „wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby.” Całe życie byłem pragmatykiem, nie ideologiem. Wolę konkretne działanie, a nie tonięcie w jałowych dyskusjach bez celu.