Miniony Rok

Koniec roku jest najczęściej czasem podsumowań i ewaluacji celów, które stawiamy sobie na ten okres. Jako, że dzisiaj jest właśnie ten dzień, postanowiliśmy napisać kilka słów podsumowania odchodzącego roku 2016.

Początki Wolnych Obywateli nie były łatwe. Jak każda nowa organizacja społeczno-polityczna spotyka się z dozą niepewności, krytyki, „dobrych rad” i słów „nie lepiej połączyć/działać z kimś, kto już to robi?”. To na pewno ciężki okres na tzw. „ojców założycieli” i poniekąd test ich determinacji, odwagi i umiejętności. W okresie formowania się wizji Wolnych Obywateli – zaczynając od samej nazwy – doszło do starcia różnych koncepcji. Ostatecznie wyłoniła się grupa, która postanowiła, że Wolni Obywatele to powinien być całkowicie niezależny i diametralnie inaczej zbudowany twór.

Efektem tych ustaleń było złożenie w lipcu papierów do sądu w sprawie rejestracji stowarzyszenia rejestrowego. Zanim jeszcze „Wolni Obywatele” uzyskali osobowość doszło do kilku ciekawych spotkań jak w Warszawie w Sejmie czy w Łodzi na szkoleniach, które były poniżej naszych oczekiwań, ale pokazały JAK BARDZO są one konieczne w budowaniu przyszłych liderów, działaczy, samorządowców, ekspertów czy nawet polityków. Gdy naszedł wrzesień otrzymaliśmy potwierdzenie rejestracji stowarzyszenia. Na pewno był to dobry dzień, pewien kamień milowy został osiągnięty w szybkim czasie. Doskonale jednak wiedzieliśmy, że przed nami jest ogromny dystans by cokolwiek osiągnąć. Otrzymaliśmy szansę realizacji nowych perspektyw i zdecydowaliśmy odważnie w nie wejść.

Stowarzyszenie, jak i każdy inny twór prawny, powinien mieć swój start medialny. Wybraliśmy na to okres października, dosyć chłodnego, acz słonecznego. Było ono bardzo przyjemne i udane, goście zaś, który nas odwiedzili tchnęli odrobinę wiary i pewności, że jednak idziemy w dobrą stronę.

Spotkaliśmy się z czajust-jpgsem z obiekcjami, że jesteśmy za mało aktywni, za mało widoczni. Wynikało to z naszego przekonania, że każda organizacja, która chce osiągnąć sukces musi się do tego sukcesu przygotować, zarówno wewnętrznie jak zewnętrznie. Na początek zaczęliśmy intensywne prace nad reagującym na sytuację, zarządzaniem wewnętrznym, potem opracowaliśmy narzędzia do zarządzania, formularze zgłoszeniowe, stronę www, strategię prowadzenia social-media oraz podstawowe dokumenty i grafiki organizacji. Organizacja jest cały czas ucząca się, więc wszelkie udoskonalenia to rzecz konieczna.

Nie możemy jednak powiedzieć, że nic nie zrobiliśmy. Rozpoczęliśmy rozmowy z wieloma działaczami, liderami, dziennikarzami, organizacjami w celu budowania wstępnych dobrych relacji. Z racji tego, że sami hołdujemy zasadom „fair play” chcieliśmy to pokazać naszym potencjalnym partnerom. O dwóch możemy powiedzieć na pewno, że wzajemna współpraca była udana i rokująca sukcesy na przyszłość. Mamy tu na myśli PAFERE oraz Koliber Szczecin oraz zespół RODM Szczecin. Jesteśmy przekonani, że w nadchodzącym roku współpracować będziemy z większą ilością wartościowych organizacji.

I tak minął rok 2016… wewnętrznie byliśmy zapracowani, by w nadchodzącym roku 2017 być gotowym do dalszej pracy, projektów, działań i aktywności. Jesteśmy gotowi na to by udowodnić nasze profesjonalne i uczciwe podejście do współpracy oraz promowania i stosowania wolności w praktyce.

Liczymy również na to, że w nadchodzącym roku spojrzycie na Nas przychylnym okiem 🙂