Młodzi przyszłością narodu

Młodzi ludzie są przyszłością narodu – to konieczny truizm, który warto powtarzać z powodu swej uniwersalności.

Sytuacja młodych jest jednak daleko od naszych i wielu innych ludzi oczekiwań. Niedawne decyzje o ustanowieniu płacy minimalnej są, w naszym przekonaniu, rozwiązaniem pozornym i błędnym, które przyniosłyby więcej pożytku, gdyby były oparte na ulgach podatkowych.

Zanim się jest doświadczonym, doświadczenie się musi zdobyć. To naturalna kolejność rzeczy, która zauważalnie w Polsce, jest naruszana. Zależy nam by przedsiębiorcy, majstrowie, mechanicy i wiele innych przedstawicieli dyscyplin zawodowych, chcieli zatrudniać młodych i ich szkolić.
Sytuacja, w której z powodów gospodarczych potencjał młodych jest tłumiony i ograniczany, skłania nas do podejmowania tematu zmiany ich warunków.

Pragniemy by młodzi Polacy nie byli nigdy stawiani przed wyborem: Polska czy zagranica.