Oficjalna umowa współpracy – PAFERE z Wolni Obywatele

Fundacja PAFERE – Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego reprezentowana przez fundatora fundacji Pana Jana Michała Małka i Prezesa Jana Kubania podpisała oficjalną umowę z Stowarzyszeniem Wolni Obywatele reprezentowaną przez Prezesa stowarzyszenia Stefana Oleszczuka.

Umowa spisuje zasady współpracy, sposoby rozwiązywania sporów oraz zakres ideowy, który ujęty został w punktach:  

2.1. Rozwój świadomości ekonomicznej społeczeństwa;

2.2. Promocja Chrześcijańskiej Myśli Ekonomicznej;

2.3. Promocja szkół ekonomii wolnorynkowej;

2.4. Promocja postaw pro-obywatelskich;

2.5. Promocja postaw uczciwości i transparentności w działalności urzędów i instytucji samorządowych i państwowych;

2.6. Promocja odpowiedzialności indywidualnej.  

Nasza dewiza „Wspólnie możemy więcej!” nas zobowiązuje! Pragniemy pokazać, że jedynie mądra i uczciwa współpraca może rokować sukcesy na przyszłość!
Z każdą zainteresowną organizacją spisujemy osobną unikalną, dostosowaną do obupólnych potrzeb umowę.