Ograniczanie potencjału pracowniczego w Unii

Ochłodzenie stosunków dyplomatycznych z Francją (wedle niektórych jest to kryzys) wynikł z krytyki prezydenta Macrona wobec odmowy zaostrzenia unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych przez rząd Polski. Spór o tą dyrektywę trwa od kilku lat, w tej chwili wszedł w decydującą fazę.

Tak właściwie o co chodzi w tej dyrektywie? „Głównym założeniem zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników są zapisy, zgodnie z którymi pracownik wysłany przez pracodawcę do innego kraju UE na pewien czas powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej.” [źródło Bisnes.onet.pl]

Nie chcemy podgrzewać atmosfery politycznej i chwilowej wymiany ognia dyplomacji. Naszym zdaniem najnowsza propozycja Komisji Europejskiej nie ma oparcia w realnej argumentacji poprawy aspektów socjalnych czy zwalczania nieuczciwych praktyk, a stanowi inicjatywę o charakterze wyłącznie politycznym krajów zachodnich.

Dyrektywa używa niejasnych konstrukcji i pojęć nie stworzy równych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw. Skutkiem zaś będzie wzrost formalności i wydatków po stronie pracodawców delegujących pracowników, tworząc właśnie coś z czym Unia miała walczyć w ramach całej wspólnoty – z nierównościami i dodatkowymi barierami formalnymi w swobodzie świadczenia usług.

W interesie polskich pracowników jest przeciwstawianie się tej dyrektywie. Unia Europejska jednak w dalszej perspektywie powinna zastanowić się nad obniżaniem a nie podwyższaniem swoich kosztów pracy. Zduszona socjalistycznym prawem będzie dalej odstawać od dynamiki rozwoju gospodarek na świecie.

—–
Więcej o problemie możecie przeczytać:
http://fakty.interia.pl/swiat/news-francuskie-media-o-kryzysie-dyplomatycznym-miedzy-francja-a-,nId,2433221
https://wpolityce.pl/swiat/354878-faz-w-interesie-polski-jest-zachowanie-dyrektywy-dotyczacej-pracownikow-delegowanych
http://www.instytutobywatelski.pl/25303/komentarze/nauka-i-praca/analiza-europejski-spor-o-delegowanie-pracownikow
http://biznes.onet.pl/praca/zarobki/dyrektywa-o-pracownikach-delegowanych-budzi-duze-emocje/0ktkb7
https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/delegowanie-pracownikow-dyrektywa-unijna,77,0,2155597.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/919056,dyrektywa-ue-o-delegowaniu-obowiazki-polskich-firm.html