Oświadczenie zarządu stowarzyszenia Wolni Obywatele w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA WOLNI OBYWATELE
w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Wolni Obywatele jako organizacja, której misją jest głęboka i przemyślana reforma polskiego systemu prawnego, wyraża ogromne obawy co do kierunku zmian proponowanych przez partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość, zmuszając nas do stania w opozycji do wprowadzanej ustawy o Sądzie Najwyższym.
Na wstępie chcieliśmy zaznaczyć, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce konieczna, jeśli pragniemy, by nasz kraj rozwijał się i dorównał standardom krajów zachodnich. Aktualna sytuacja i niska skuteczność sądów nie może być więcej ignorowana. Środowisko sędziowskie pokazało, że nie jest w stanie dokonać samooczyszczenia i głębokich zmian we własnym środowisku, ignorując występujące patologie.
Mimo naszych gorących oczekiwań co do reform w wymiarze sprawiedliwości, nie możemy zaakceptować fałszywej alternatywy, którą prezentuje nam partia rządząca. Upolitycznianie Sądu Najwyższego poprzez wybór sędziów jedynie z wyboru Ministra Sprawiedliwości, będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym, jest rozwiązaniem gorszym niż pozostawienie aktualnej sytuacji bez zmiany. Taka propozycja stawia obywateli przed wyborem mniejszego zła, co jest moralnie naganne. Skandalicznym jest też prowadzenie propagandy demonizacji całej kasty sędziowskiej dla politycznych krótkotrwałych korzyści. Wspomniana retoryka powoduje, że obniża się drastycznie jakość debaty publicznej.
Idea trójpodziału władzy to myśl, która zakłada tworzenie koniecznych barier chroniących obywateli jak i cały ustrój państwowy przed upolitycznieniem i degrengoladą. Dlatego też Wolni Obywatele stoją na stanowisku, że konieczne reformy wymiaru sprawiedliwości powinny oprzeć się na odpolitycznianiu sądów oraz stworzeniu systemu i rozwiązań prawnych, które weryfikowałby pracę sądów i sędziów, ich wybieralność oraz skuteczność prac.
Nie możemy pozwolić się dać manipulować nienawiści, pamiętajmy, że gwarancją wolności obywateli są właśnie Wolne Sądy.

Prezes Wolnych Obywateli    Sekretarz Wolnych Obywateli
Stefan Oleszczuk                           Cezary Skwarło