Wolni Obywatele

Pokolenie straconych szans?

Pokolenie straconych szans?

Problem ucieczki młodych ludzi z Polski ma wiele przyczyn. Odbija się to na kondycji gospodarczej kraju, niechęci do innowacyjności czy ryzyka, spadkowi dzietności, deficytowi nowego spojrzenia w polityce i społeczeństwie przez brak wymiany pokoleniowej. Cykl dziejowy pokazuje, że zdrowe i rozwijające się społeczeństwa czerpią siłę z młodych ludzi, a  dzięki wsparciu doświadczenia starszych osób rozwijają się. Zaburzenie tego procesu odbija się stopniowo na całym społeczeństwie […]

Długa droga do społeczeństwa obywatelskiego

Długa droga do społeczeństwa obywatelskiego

Idea społeczeństwa obywatelskiego od kilku lat jest swoistym „słowem kluczem” używanym przez polityków i media. Zauważamy jednak, że albo wiele osób nie rozumie tej koncepcji, albo zwyczajnie używa jej do zbijania kapitału politycznego lub atencji. By budować społeczeństwo obywatelskie trzeba przeanalizować w jakim stopniu mamy rozwiniętą obywatelskość (świadomość polityczną, kulturę dyskusji, procent udziału w wyborach) w danym kraju. Nie ma jednego idealnego wzorca społeczeństwa obywatelskiego. […]

Szczęśliwego 2018 roku!

Szczęśliwego 2018 roku!

W nadchodzącym 2018 roku pragniemy wszystkim życzyć nadejścia prawdziwej alternatywy politycznej, spokoju społecznego i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym! Przede wszystkim silnej i stabilnej Polski w silnej Europie!    

Powstanie Wielkopolskie – niedocenione zwycięstwo

Powstanie Wielkopolskie – niedocenione zwycięstwo

W dniu wczorajszym 27 grudnia obchodziliśmy prawie okrągłą, bo 99 rocznicę rozpoczęcia jednego z chwalebnych i zwycięskich powstań, jakim było Powstanie Wielkopolskie. Trudno nie zauważyć, że w naszej kulturze i społeczeństwie dominuje upamiętnianie wydarzeń tragicznych i przegranych: Powstanie Listopadowe, Styczniowe, Warszawskie. Martyrologia nie jest dobrym budulcem społecznej mentalności i przyszłych konstruktywnych postaw. Nawet tak ważne święto jak „Święto Niepodległości” jest podzielone na dwie daty na […]

Refleksje po świętach

Refleksje po świętach

Okres przedświąteczny i świąteczny przepełniony jest rodzinnością, życzliwością, wygaszaniem konfliktów, sympatią i spychaniem ważnych problemów na okres późniejszy. Tworzy się tradycyjna „bańka” ochronna przez trudną rzeczywistością sporów na tle polityki, społeczeństwa czy spraw zawodowych. Zachowanie całkowicie zrozumiałe, choć z perspektywy czasu wydaje się być bezrefleksyjne. Wychodzimy z założenia, że tak naprawdę liczą się czyny, a nie całe wywody ideowe, przepełnione pustymi frazesami i emocjonalnymi zwrotami. […]