Pamięc o powstaniu to za mało!

Pamięć o Powstaniu Warszawskim to za mało.

74 rocznica Powstania Warszawskiego rozbudzi kolejne dyskusje „czy było warto?”

Na to pytanie ciężko obiektywnie odpowiedzieć, gdyż mówimy to z perspektywy lat, kiedy znamy już skutki tego wydarzenia. Znamy zdjęcia z zniszczeń, znamy liczby ofiar i znamy okrucieństwo tamtych dni.

Jednak tego dnia, ci ludzie mieszkający w Warszawie mieli dość… opresji, okupacji, poniżania i bezradności. Mieli dość, więc chwycili za broń w nadziei na zmianę.
I za tą odwagę (nawet jeśli dla niektórych głupią) wspominamy tamte dni.

Jednak jakieś wnioski powinniśmy wyciągać. BY NIGDY nie dopuścić do sytuacji, gdzie Polacy musieli umierać za swoją ojczyznę w warunkach bez szans na zwycięstwo.

I niestety aktualna sytuacja polityczna pokazuje jak łatwo można doprowadzić do słabości kraju, który w razie wielkiego kryzysu znów może paść ofiarą napaści i okupacji…

#PowstanieWarszawskie