Podpisanie umowy współpracy z Instytutem im. Romana Rybarskiego

Mieliśmy zaszczyt zostać zaproszeni na inaugurację Intytutu im. Romana Rybarskiego dokładnie w 130 rocznicę urodzin ekonomisty w przepięknym zabytkowym dworze w Jabłonce k. Sanoka.

Intytut będzie think-tankiem skupiającym ekspertów z wielu dziedzin, promująca i realizująca wolnościowe rozwiązania profesora Rybarskiego.

Prezes „Wolni Obywateli” Stefan Oleszczuk podpisał z dyrektorem Instytutu im. Romana Rybarskiego dr Mariuszem Pateyem oraz wicedyrektorem Arturem Szczepkiem dwustronną umowę współpracy w celu realizacji wolnościowych postulatów.

Czas na mądre jednoczenie wspólnej wiedzy i środków dla dobra Polski!

Założenia ideowe:

  • Promowanie rozwiązań wolnorynkowych (m.in. „Państwo Minimum”)
  • Tworzenie rozwiązań ustrojowych mających na celu likwidację negatywnych zjawisk w szczególności nadużycie władzy, korupcja, przesadna biurokratyzacja i nepotyzm
  • Wzmacnianie skuteczności i autonomii wolnorynkowych samorządów
  • Uproszczanie i wzmacnianie stabilności prawa
  • Wzmacnianie i promowanie wolnorynkowej polskiej gospodarki
  • Promocja postaw pro-obywatelskich
  • Rozwijanie świadomości ekonomicznej
  • Rozwijanie postaw uczciwości i transparentności
  • Wprowadzenie reform ustrojowych zmierzających ku Wolnej Polsce