Polska a idea „Intermarium”

Intermarium – idea polityczna zakładająca utworzenie federacji państw Europy Środkowej i Wschodniej, konkretnie krajów Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia oraz krajów byłej Jugosławii. Pomysł ten ma być geopolitycznym zabezpieczeniem przed okresowo rosnącymi potęgami – Niemcami i Rosjanami. Mimo iż została stworzona po okresie I wojny światowej, to jej założenia powracaja dzisiaj, gdy sojusz NATO wyraźnie słabnie, zaś przyszłość UE jest bardzo niepewna, kraje środkowej Europy szukają innej drogi do zabezpieczenia swoich interesów.

Dla Polski – jako najsilniejszego kraju gospodarczo w regionie – jest to idea wymarzona, gdyż stawia nasz kraj na pozycji lidera sojuszu. Jest to jednak rola, która wymaga czegoś więcej niż samej „dobrej woli” i „chęci”. By móc reprezentować i chronić wspólnie interesy środkowej Europy, sami musimy mieć rozwinięty potencjał gopodarczy i militarny, dodatkowo Polski rząd powinien prowadzić długofalową, odpowiedzialną i uczciwą politykę zagraniczną. Słabsi sąsiedzi muszą czuć, że będziemy w stanie chronić wspólnie naszych interesów, z drugiej zaś strony nie mogą czuć obawy, że zostaną przez nas stłamszeni i sprowadzeni do poniżającej roli „poddanych” sojuszu. Dochodzi do tego element pijarowy, który buduje się latami konsekwentnymi działaniami, a nie pojedynczymi deklaracjami bez oparcia w bliskiej i dalszej przyszłości.

Naszym zdaniem polityka zagraniczna jak i wewnętrzna Polski dotycząca w zasadzie każdego sojuszu – w tym idei Intermarium – powinna odbywać się kilkutorowo:
– Na poprawieniu stosunków z naszymi sąsiadami i wspólnym uodpornieniem się na prowokacje na tle narodowym
– Zwiększaniu potencjału militarnego i stworzeniu doktryny dostosowanej do potencjalnych zagrożeń w regionie.
– Ustabilzowaniu gospodarki i sytuacji politycznej
– Wspólnym realizowaniu projektów z innymi krajami, głównie na tle infrastruktury, handlu oraz wsparcia wojskowego

By wyjść z marzeń o wielkości i osiągnąć wielkość, musimy na to zapracować.”