Polska w izolacji – przykład KRS

Rządzący z Polską uparcie tkwią w przeświadczeniu, że można czynić co się chce tylko z wyboru władz w danym kraju – nawet jeśli jest to upolitycznianie wymiaru sprawiedliwości.

Skutkiem próby konsolidacji wszelkiej władzy jest zawieszenie Członkostwa nowej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ).

Władza sądownicza innych krajów Unii zauważyła negatywne reformy w polskim systemie i postanowiła dać jasny sygnał potrzeb ich zmian w przyszłości, argumentując, że nie spełnia wymogów niezależności od władzy wykonawczej.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa jest międzynarodową organizacją zrzeszającą rady do spraw sądownictwa 20 państw Unii Europejskiej. Tych, w których działają odrębne organy państwa mające pilnować, aby sądy były niezależne, a niezawisłości sędziowskiej nic nie zagrażało.

Mimo całej kampanii przeciw „nadzwyczajnej kaście” PiS nie zaproponował żadnych realnych, daleko idących zmian poprawiających funkcjonowanie systemu sądownictwa, a jedynie zawłaszczył sobie kolejną część władzy dla siebie.

Stoimy przed kolejnym faktem, że Polska pozostaje w coraz głębszej izolacji politycznej, a teraz także sędziowskiej, co będzie skutkować bezsilnością w przyszłych negocjacjach interesów Polski.