Powstanie Wielkopolskie – niedocenione zwycięstwo

W dniu wczorajszym 27 grudnia obchodziliśmy prawie okrągłą, bo 99 rocznicę rozpoczęcia jednego z chwalebnych i zwycięskich powstań, jakim było Powstanie Wielkopolskie.

Trudno nie zauważyć, że w naszej kulturze i społeczeństwie dominuje upamiętnianie wydarzeń tragicznych i przegranych: Powstanie Listopadowe, Styczniowe, Warszawskie. Martyrologia nie jest dobrym budulcem społecznej mentalności i przyszłych konstruktywnych postaw.

Nawet tak ważne święto jak „Święto Niepodległości” jest podzielone na dwie daty na 7 października (Rada Regencyjna) i 11 listopada (przybycie Piłsudskiego do Warszawy). Mimo iż druga data została przyjęta przez większość środowisk, niezgoda w narodzie pozostaje.

Powstanie Wielkopolskie było akcją zbrojną polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, którzy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczpospolitej.W przeciwieństwie do wielu innych historycznych powstań, Powstanie Wielkopolskie zakoczyło się ogromnym sukcesem, gdzie w ciągu kilkunastu dni powstańcy kontrolowali już obszar ok. 25 tys. km2. i do tego potrafili swoje pozycje utrzymać aż do interwencji Ententy.

Dzięki skuteczności powstania rozciągnięto warunki pokojowe na tereny kontrolowane przez powstańców i Wielkopolska dołączyła do ziem wolnej Polski po wielu latach pruskiego zaboru. Walki przerwano 16 lutego 1919. Linia frontu stała się niebawem z niewielkimi zmianami przyszłą granicą kraju.

Nie zapominamy również o mniejszych, ale również zwycięskich powstaniach: Sejneńskie w 1919 roku i II powstania śląskie w 1920 roku.