Śmierć 5 orędowników „Międzymorza”z Ukrainy

Stosunki Polsko-Ukraińskie nacechowane są emocjami wynikającymi z historycznych okrutnych wydarzeń. Jednakże wiele aktualnych wydarzeń geopolitycznych skłania nas do potrzebnego, choć trudnego partnerstwa.

Jedną z rzeczy łączących jest odradzająca się koncepcja „Międzymorza”, która zaczyna wychodzić poza ramy utopijnej koncepcji na rzecz dyskusji eksperckich i budowania ram współpracy.
Takim wydarzeniem była konferencja „Strategia współpracy państw Międzymorza w warunkach wojny hybrydowej” organizowana przez Instytut Historii Świata Ukraińskiej Akademii Nauk, Instytut Demokratyzacji i Rozwoju, Instytut Geopolitycznego Wymiaru, a także ukraiński, polonijny portal PoloNews w Warszawie.

Tym bardziej tragiczną wiadomością jest śmierć 5 osób – 3 politologów (dr Olexander Maslak, Oleksiy Kuriiny i Oleksander Nikonorow), dziennikarza (Wołodymyr Karagian) i działacza społecznego (Sergij Popow). Wszyscy byli specjalistami w swoich dziedzinach i zwolennikami zbliżenia pomiędzy Polską a Ukrainą.

Przyczyna śmierci nie jest do końca znana…

https://jagiellonia.org/tragiczna-smierc-oredownikow-miedzymorza/

—-
Inne media o tym wydarzeniu:
https://wpolityce.pl/swiat/356591-tragiczna-smierc-5-ukrainskich-politologow-zwolennikow-strategii-miedzymorza
https://dorzeczy.pl/kraj/40687/Wracali-z-konferencji-o-wspolpracy-panstw-Miedzymorza-Wypadek-ukrainskich-ekspertow.html
http://www.fcp.edu.pl/aktualnosci/strategia-wspolpracy/
http://niezalezna.pl/202520-tragiczna-smierc-oredownikow-miedzymorza