#Stopjednolitejcenieksiazki – akcja KoLibra

Stowarzyszenie KoLiber podeszło do ostatniej propozycji rządzących w sprawie wprowadzenia odgórnej ustawowej ceny książek w sposób merytoryczny. Jakże potrzebny we współczesnej debacie!

Zapoznajcie się z analizą. Naszym zdaniem wprowadzanie takich ustaw jest wynikiem centralistycznej mentalności naszych rządzących i uleganiem lobby Polskiej Izby Książek, której intencje można wyrazić cytując ich własne słowa
„PIK jest zatem zdania, że Polacy chętniej będą sięgać po literaturę, jeśli będą świadomi, że finansują kolektywnie przetrwanie polskiej branży wydawniczej.”

Wolni Obywatele są zwolennikami ograniczenia regulacji i uwalniania rynku od szkodliwych patologii propaństwowych jednocześnie kładącymi nacisk na to, by każdego Polaka było stać na przyjemność czytania książek czy jego sprzedawania.

http://stopjednolitejcenieksiazki.koliber.org/