Święta majowe inspiracją do zmian

2 Maja to dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski. Dzień Flagi poprzedza święto 3 maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku. Jednakże nie o samo wywieszanie flag i wspominacie historycznych dokumentów przecież chodzi.

Zbliżające się święta, to czas refleksji nad tym w jakiej sytuacji znajduje się Polska oraz jaki jest jej potencjał. By jednak zrealizować nasze marzenia powinniśmy wszyscy realnie się zaangażować, by zmieniać kraj na lepsze!

Nie ukrywamy, że przed nami wiele zmian. Począwszy od wymiany elit politycznych, zmniejszenia nacisku fiskalnego, naprawy prawa, skończywszy na poprawie relacji politycznych z naszymi sąsiadami oraz budowy od podstaw zaangażowanego i świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Wielu z Was spotyka się z ludźmi, którzy głoszą o Wielkiej Polsce, pokonaniu zdrajców ojczyzny, naprawy sytuacji gospodarczej, jednakże oprócz słów, okraszonymi wieloma emocjonalnymi epitetami, nie oferują nic konkretnego, gdyż sami potrafią poruszają się jedynie w  ogólnikach.

Pragniemy jako Wolni Obywatele przekuwać nasze Polskie marzenia w rzeczywistość poprzez realne narzędzia polityczne, realizowanie konkretnych projektów, cykliczne szkolenia działaczy i liderów oraz ogólną współpracę z środowiskami, które mają podobne cele. Wedle naszej dewizy „Wspólnie możemy więcej” chcemy budować struktury, elity oraz stwarzać możliwości do realizacji naszych wspólnych celów i marzeń.