Sygnalista czy konfident?

To odważnie postawione pytanie nie jest jednak w tej sytuacji bezpodstawne. W okresie PRL, ale także w innych systemach totalitanych, konfidenci byli poniekąd promowani przez władzę, gdyż dawali im wgląd w wewnętrzną sytuację społeczności, firm czy organizacji i umożliwiało reagowanie siłowe na rodzący się bunt.

„Sygnalista” (ang. whistleblower, dosł. „człowiek dmuchający w gwizdek”) to osoba nagłaśniająca opinii publicznej działania, które są najprawdopodobniej nielegalne, nieuczciwe bądź niemoralne. Wykształciło się to w rozwiniętych społeczeństwach krajów anglosaskich.

Prawo i Sprawiedliwość rękami Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika chce wprowadzić zmiany prawne, które teoretycznie będą lepiej chroniły „sygnalistów”. Zadaniem takich ludzi będzie między innymi informowanie organów o podejrzeniach występowania zjawisk korupcyjnych i innych nadużyć w macierzystym zakładzie pracy.

O ile „sygnaliści” w krajach anglosaskich służą ujawnianiu afer z korzyścią społeczeństwa, to propozycje rządowe nijak mają się do idei whistleblowingu, a bardziej przypominają próbę usankcjonowania statusu konfidenta. Osoby takie są w Polsce, nawet jeśli czynią to z szlachetnych powodów, często są alientowane i rugowane z lokalnych społeczności.

Do walki z patologiami trzeba podejść w inny sposób: redukując wydatki publiczne wraz z ich rzetelnym rozliczaniem i weryfikacją, zreformować prawo przetargów publicznych, ujednalicając interpretacje podatkowe, oczyszczając służby z objawów korupcji i uczyć społeczeństwo reagowania na sytuacje korupcjogenne.

Aktualny rząd idzie na skróty i chce zaangażować obywateli w rozwiązywanie ich problemów siłowo. Mamy też uzasadniowne obawy, że narzędzie „sygnalisty” w tym wydaniu może służyć do zwalczania opozycyjnych środowisk czy oponentów w „pełni legalny sposób”

—–
Więcej na ten temat:
http://www.sygnalista.pl/
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1725010,1,mariusz-kaminski-wprowadza-drakonskie-przepisy-antykorupcyjne.read
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/560972,glowne-zalozenia-ustawy-o-jawnosci-zycia-publicznego.html