Umowa współpracy z stowarzyszeniem „Alternatywa dla Będzina”

„W ostatnią niedzielę mieliśmy przyjemność spotkania się z działaczami stowarzyszenia „Alternatywa dla Będzina”. Jest to wolnościowa inicjatywa lokalna-samorządowa nastawiona na poprawę sytuacji gminy i ich obywateli w Będzinie.

Prezes stowarzyszenia „Wolni Obywateli” Stefan Oleszczuk oraz prezes stowarzyszenia „Alternatywa dla Będzina” Adam Stanek podpisali w imieniu swoich organizacji dwustronną umowę współpracy i współdziałania skierowanych na nadchodzące wybory samorządowe.

Warto się mądrze jednoczyć w wspólnych działaniach w walce o wolność!

Założenia ideowe:

 • Promocja rozwiązań wolnorynkowych (m.in. „Państwo Minimum”,”Gmina Minimum”)

 • Walka z nadużywaniem władzy, korupcją, przesadną biurokratyzacją i nepotyzmem

 • Wzmacnianie skuteczności i autonomii wolnorynkowych samorządów

 • Uproszczanie i wzmacniania stabilności prawa

 • Wzmacnianie i promowanie wolnorynkowej polskiej gospodarki

 • Promowanie idei zwiększenia wolności gospodarczej i osobistej

 • Promocja postaw pro-obywatelskich

 • Wzmacnianie świadomości ekonomicznej społeczności lokalnej

 • Zwiększenie wpływu inicjatyw obywatelskich na organy miasta

 • Promowanie idei patriotycznych

 • Promowanie prawa do obrony osobistej