[Video] Lider musi wiedzieć, gdzie prowadzi swoich ludzi

„Lider musi wiedzieć, gdzie prowadzi swoich ludzi” – Stefan Oleszczuk Fragment wypowiedzi Stefana Oleszczuka na II poznańskiej debacie samorządowej pt” Sukcesy naszych samorządowców” organizowanej przez Wolność – Poznań. Myśl ogólna jest prosta w teorii, trudna w praktyce. By być skutecznym liderem, który potrafi inspirować ludzi, realizować postawione cele, musi się znać kierunek swoich działań oraz mieć dużo odwagi cywilnej i charakteru. Bez tego nawet najwspanialsze idee nie będą szanowane… i pozostaną w sferze straconych marzeń….