[Video] O cywilizacji łacińskiej… Jacek Międlar i Stefan Oleszczuk

W tej dyskusji między Jacek Międlar a Stefan Oleszczuk poruszony został temat kondycji cywilizacji łacińskiej, jej zagrożeń, identyfikacji i przyszłości.

Należy brać pod uwagę zmieniającą się sytuację na świecie i odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy chcę żyć w kulturze europejskiej, która opiera się na kulturze i dorobku cywilizacji łacińskiej czy może jest to czas zmian?”