[video] Postawa wobec społeczeństwa „Aaa daj mi spokój”

Kontyuunacja przemyśleń z ostatniego spotkania w Koszalinie.

Stefan Oleszczuk na przykładzie rodzinnym wskazuje błędy środowiska wolnościowego w kontekście przekazu. Podobnie jak matka/ojciec/dziadek na ciekawość dziecka reagują „aaa daj mi spokój”, tak wielu działaczy podobnie reaguje w czasie dyskusji z wyborcami – zwykłymi ludźmi.

Postawa „aaa daj mi spokój”, gdy ktoś nie popiera naszych postulatów, albo nie zna się na ekonomii nie jest drogą do ogólnego przekonania obywateli do tego, że idee wolnościowe mogą przynieść dla nich samych wiele dobrego. Powinniśmy wykazać więcej zrozumienia, podejść z sympatią i realnie chcieć wyjaśnić dane zagadnienia, nauczyć a nie pouczyć czy obrazić.