Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo!

W ostatnich dniach rozeszła się informacjach, że niższa izba czeskiego parlamentu większością głosów przyjęła poprawkę do konstytucji, która daje obywatelom prawo użycia broni w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Polecamy przeczytać bardziej szczegółową analizę w tej sprawie  Centrum Analiz KoLiber [Analiza KoLiber [Click]

Zmiany poczynione przez Czechów pozwalają na ponowne poruszenie kwestii samoobrony oraz dostępu do broni w Polsce. Postulaty te spotykają się z zarówno z pełnym poparciem, jak i surową krytyką i niechęcią. Niski poziom świadomości na temat dostępu oraz użytkowania broni wynika z naszej historii i mentalności, która kształtowały poprzednie władze centralno-polityczne surowo ograniczając dostęp głównie dla kontrolowanych przez nich wojska, milicji, myśliwych i służb specjalnych.

Uważamy, że w tej chwili Polacy nie są gotowi na pełną liberalizację broni na wzór Szwajcarii bądź stanu Texas. By dążyć do realizacji również przez nas postulowanych zmian, w Polsce powinno się położyć nacisk na rozwój kultury posiadania broni, liberalizację i upraktycznienie prawa dostępu do broni, a także zakresu obrony koniecznej, w tym relacji „atakujący – broniący”.

O bezpieczeństwo w kraju powinna dbać Policja WSPIERANA przez świadomych i potrafiących się bronić obywateli. To jest element wolności, którą gorąco popieramy.

—–
Polecamy także przeczytać:
https://wiadomosci.wp.pl/czeska-konstytucja-pozwoli-cywilom-uzycie-broni-element-walki-terroryzmem-6138820382980225a
http://trybun.org.pl/2016/12/19/czeskie-msw-przygotowuje-konstytucyjne-prawo-do-posiadania-i-noszenia-broni/