Warto zakończyć wojnę polsko-polską

Byliśmy wielokrotnie pytani czy popieramy miesięcznice bądź kontrmiesięcznice odbywające się w Warszawie, także oto czy popieramy politykę rządu bądź czy jesteśmy w tzw. opozycji totalnej. Odpowiedź jest dość prosta – nie popieramy żadnej ze stron, gdyż jakiekolwiek poparcie oznaczałoby akceptację prowadzonej od lat wojny Polaków z Polakami, której nie możemy akceptować!

Odnosząc się do wydarzeń w Warszawie, miesięcznice i kontrmiesięcznice (jak i inne wydarzenia polityczne) to jedynie skutek prowadzonej od lat retoryki wzajemnej wrogości elektoratów. Emocjonalne powiązanie z liderami i partią – najczęściej oparte na nienawiści do opozycji – pozwala skutecznie manipulować obywatelami, niezależnie do jakich skandali doprowadzi dane ugrupowanie. Zamiast atrakcyjnością i skutecznością swoich rządów wygodniej jest operować skrajnymi emocjami.

Patologiczną sytuacją jest definiowanie drugiego człowieka od jego sympatii politycznych „pisior” „leming” „post-ubecy” „mochery”, nie zaś jakim człowiekiem jest w życiu prywatnym, zawodowym bądź społecznym. Taki poziom wzajemnej agresji i zatrzewienia uniemożliwa jakiejkolwiek dyskusję, wprowadzenie wartościowych reform, wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej czy rozwój świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Z całego naszego serca pragniemy przerwać tą długotrwałą i szkodliwą wojnę polsko-polską. Wychodzimy z założenia, że z prawie każdym da się porozumieć, a nawet jeśli mamy się niezgadzać ze sobą (bo mądra opozycja to wielka wartość demokracji) to róbmy to na poziomie, dla dobra Polski a nie dla krótkotrwałych interesów liderów i partii.

—-
Rysunek w grafice autora: Rafała Zawistowskiego