Wnioski na przyszłość – Konstytucja 3 maja

W dniu jutrzejszym będziemy obchodzić historyczne święto przyjęcia Konstytucji 3 maja. Dla wielu jest to ważne wydarzenie, gdyż stanowi symbol oświecenia i reform w Polsce – znacznie spóźnionych co warto dodać.

Uważamy jednak, że bezrefleksyjne obchodzenie świąt o takim znaczeniu, nie prowadzi do żadnych zmian w przyszłości – a samo świętowanie dla świętowania nie jest czynem wartościowym…

Motywy uchwalenia Kontytucji 3 maja powinny nauczyć nas szybszego reagowania na kryzys w kraju i potrzebę nowego stabilnego prawa w danym momencie historycznym.

Po prawie 21 latach zauważamy pełzający kryzys ustrojowy, którego fundamentem jest aktualna konstytucja z 1997 roku. Trudno jednak teraz mówić o uchwaleniu nowej ustawy zasadniczej w atmosferze politycznej alienacji i atomizacji.

Historia lubi się powtarzać, choć za każdym razem widzimy zmienne dla danej epoki. Uważnie analizując przeszłość i wyciągając wnioski z ich podobieństw, możemy unikać błędów naszych poprzedników i szybciej reagować na nadchodzące tragedie.