WOŚP czy Caritas – konflikt dobroczynności

W ostatnich latach, co roku wraca konflikt osób popierających WOŚP i popierających Caritas. O ile zainteresowanie obywateli to rzecz cenna, gdyż jest to wzór społecznej kontroli wydatków i działalności, o tyle dołączanie do niej polityki i doprowadzania tych dwóch organizacji do roli „bastionów” ideologiczno-politycznych, mających spełniać rolę aktywizacji elektoratów danych partii, uważamy za BARDZO niewłaściwe i wielce szkodliwe.

wospW tym tekście chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na kilka rzeczy.
Po pierwsze, działalność tych organizacji jest nastawiona na dobroczynność. Akcje WOŚP to jedynie bardziej marketingowe wydanie promocji postaw „bądź dobroczynny” „mała pomoc też jest ważna” itp. czyniona raz do roku. Caritas prowadzi zaś stałą działalność nastawioną na doraźną pomoc. Zasmuca nas wielce to, że zamiast zachęcania ludzi do wspierania, tworzenia postaw altruistycznych, prowadzi się wojenki, które de facto zniechęcają Polaków, tworząc atmosferę wzajemnej podejrzliwości i niechęci.

Po drugie – kontrola. Zgadzamy się z tym, że każda organizacja dobroczynna powinna prowadzić jasny system rozliczania zebranych sum pieniędzy. Dobroczynność kojarzy nam się z uczciwością i to warto szanować. Uważamy, że ocenę przejrzystości wydatków powinni prowadzić eksperci, którzy wystawialiby profesjonalną opinię prawno-finansową. Z powodu niepotrzebnych, rozdmuchanych ideologicznych sporów, na internecie spotkać można mnóstwo kłamstw, przeinaczeń, nadinterpretacji lub zwyczajnego populizmu. Dotyczy to obu organizacji.

Po trzecie uważamy, że osoby zajmujące się profesjonalnie działalnością dobroczynną, powinny mieć możliwość zarabiania na tym. To poświęcanie swojego życia prywatno-zawodowego, by uczynić coś lepiej niż inne osoby, poświęcające na to mniej czasu i motywacji. Kwestia wysokości tej kwoty jest dyskusyjna, bo ciężko określić godność tej płacy, ale na pewno z czasem udałoby się i to określić. Na pewno wpływ na to będą miały efekty i przejrzystość ich działań.

Po czwarte warto zwrócić uwagę, na to, że np. WOŚP jest jedynie kroplą w morzu potrzeb. Wyliczono, że 67 mld zł to budżet NFZ, czyli WOŚP w indexstosunku do budżetu to mniej niż 0,1% (słownie: jeden promil). Same premie roczne urzędników w ministerstwach wynoszą między 60 a 100 mln złotych. Nie chcemy umniejszać roli organizacji dobroczynnych, ale powinniśmy zwrócić uwagę na ogrom niepotrzebnych wydatków w państwie na rzeczy, które z dobroczynnością i przejrzystością nie mają nic wspólnego, a sumy te mogły by służyć bardziej słusznym celom.

Po piąte wspomniane już upolitycznienie Caritasu i WOŚP-u jest wielce zasmucające i szkodliwe. Jednych kreuje się na bohaterów, ludzi dobrego serca, wzory moralne – drugich zaś na bandytów, odszczepieńców czy szarlatanów i tak na zmianę, w zależności kto wygłasza tezy. Zauważamy bardzo niepotrzebne i żenujące pobudzanie skrajnych emocji, które nie mają oparcia w rzeczywistości. Wychodzimy z założenia, że obie strony mimo wszystko to normalni ludzie, którzy chcą pomagać innym. Nie wszyscy są idealni, nie wszyscy są perfekcyjni, pasujący na wzór cnot. Dlatego zamiast na personaliach, powinniśmy się skupić na tym co i jak to robią.

Jako Wolni Obywatele nie chcemy stać po jakiejkolwiek stronie barykady. Wolimy stać po stronie słusznych i właściwych cech ludzkiej dobroczynności oraz przejrzystości działań tychże organizacji.

z19446907Q,Zarzuty_wobec_Jurka_Owsiaka