„Współczesny patriotyzm” czy jest to inny patriotyzm?

Dzień 11 listopada – przez większość traktowane jako „Święto Niepodległości” skłania nas do refleksji na temat patriotyzmu. Jak się okazuje nie jest to temat, który łączy nas w wspólnej radości, ale dzieli we wspólnych różnicach.

uid_a4eaeb5b8d2fef634f4d84c77e6ab9f81478850210554_width_633_play_0_pos_0_gs_0_height_355Patriotyzm ma swoje różne oblicza. Od skrajnych nacjonalistycznych do bardzo rozmytych proponowanych przez lewicę. To konflikt pojęć i wartości każdej ze stron. W czasie wojny i zagrożenia natychmiast kojarzy się nam to z braniem udziału w bitwach militarnych i krwawej ofierze, której sytuacja wymaga. Natomiast jest to znacznie trudniejsze do określenia dzisiaj – w czasach pokoju.

Czy zatem „współczesny patriotyzm” powinien być czymś innym? I tak, i nie. Tak – dlatego, że powinien łączyć wspólne wartości, bez oceniania, który ważniejszy i nie, gdyż nie da się stworzyć innej wizji patriotyzmu, niż uczyniono to dotychczas. Jak naszym zdaniem, powinien wyglądać „współczesny patriotyzm”? Jest to połączenie kilku elementów:

  • Krytycznej refleksji nad przeszłością i teraźniejszością naszego narodu – trudnej i często zakłamanej.  Gdy ktoś szanuje swojego rodzica lub przyjaciela będzie w stanie powiedzieć mu nieraz gorzką, ale konieczną prawdę, ponieważ zatajenie tego przed nim jest równoznaczne z oszustwem. Tak też powinno się traktować ojczyznę, opierać się na rzetelnej analizie i ocenie, a nie na tworzeniu, czy to z jednej czy to z drugiej strony, kolejnych mitów.
  • Szacunku i dbania o wartości własnego języka, kultury, poziomu dyskusji i rozwoju świadomości politycznej. Dbania o dobroa wspólne, tak prostych rzeczy jak park, plac zabaw, domy kultury, boiska czy szkoły.
  • Braku wstydu przed Polskością. czy nawet modą na polskie koszulki, czapki, bluzy, kubki itp. Nie mamy powodu, by wstydzić się własnego narodu.
  • Rozwijanie wiedzy i świadomości o nas samych. O naszych szansach, możliwościach, perspektywach czy szacunku do samych siebie. By zmienić swoją mentalność powinniśmy poznać inne perspektywy, to dam nam wszystkim odwagi do zmian.
  • Odrzucenia agresji ideowej, nacjonalistycznej, jako rozwiązania na bolączki Polski i Polaków. Agresywne zachowania wzbudzą agresję u innych, a nam potrzeba jest rozsądku, bezpieczeństwa, wolności, stanowczości i wiary w siebie.

1397632Zatem obowiązkiem współczesnego patrioty jest działanie. Brak bierności i obojętności. Udzielanie się w sprawach gospodarczych i społecznych. Ochrona słabszych i opieka nad nimi, a nie uzależnianie ich od pomocy. Tak jak dobry rodzic uczy swoje dziecko stawiać czoło wyzwaniom. a nie pokonuje je za nie, tak i my uczmy się odpowiedzialności za decyzje, które tylko pozornie wydają się małe.

Naszą ideą patriotyzmu jest, by nie była „przeciw czemuś”, ale „dla kogoś” a w tym wypadku – dla ojczyzny i ich obywateli. W naszym przekonaniu taka postawa łączy szacunek, miłość, wiarę i siłę do własnego narodu. Poszerza horyzonty bez ujmy czy porzucania przywiązania do Polski.

„Wolność człowieka polega przede wszystkim na wolności wyborów. Ta zaś wiąże się z największa odpowiedzialnością.”