[Video] Zarządzanie wewnętrzne – Wolni Obywatele

Po kilku tygodniach żmudnej pracy, zakończyliśmy przygotowania modelu zarządzania wewnętrznego.

Oparty jest on na zasadach komunikatywności, analizy, uporządkowania oraz odpowiedzialności.