Zmiany personalne w ministerstwie finansów

Jak większość Polaków z uwagą przyglądamy się zmianom w ministerstwie finansów, aczkolwiek chcemy podkreślić, że uzdrowienie polskiego systemu finansowego nie jest związane tylko i wyłącznie ze zmianami personalnymi.

W naszej opinii krajowy system finansowy powinien motywować Polaków do powiększania własnego majątku. Obecna sytuacja mocno ogranicza inwestowanie zarówno kapitału polskiego jak i zagranicznego.

Biorąc pod uwagę Nasze położenie, predyspozycje oraz statystyczną pracowitość, gospodarka Polska może być konkurencyjna wobec innych podmiotów światowych.

Naszym zdaniem finanse publiczne muszą cechować się oszczędnością, przejrzystością i rozsądkiem.