Jakie znaczenie ma dla nas geopolityka?

Geopolityka to dziedzina badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne. Odpowiada ona na wiele wartościowych pytań:
– Jak przestrzeń geograficzna wpływa na formułowanie celów i interesów graczy międzynarodowych (państw i związków państw)?
– Jakie są przyczyny powstawania i upadku państw?
– Jakie znaczenie dla rywalizacji politycznej mają określone obszary geograficzne (obszary „ciepłe” i „zimne”)?
– Dlaczego takie, a nie inne terytoria mają kluczowe znaczenie dla regionalnego lub globalnego układu sił w danym okresie?
– Jaki jest realny stosunek sił w skali danego regionu i w skali globalnej?
– Jakie czynniki miały charakter decydujący w historii ludzkości na narzucanie władzy politycznej nad przestrzenią?

Nie ulega wątpliwości, że jest to przedmiot interdyscyplinarny, wymagający szerszego spojrzenia na aktualną rzeczywistość.
Wielu ludzi traktuje geopolitykę jedynie jako hobby, coś o czym miło jest poczytać by móc brylować w towarzystwie i uważać się za osobę oczytaną. My jednak – jako organizacja – rozumiemy ten temat bardzo poważnie i wieloszablonowo.

Rozumienie zasad geopolityki pozwala na budowanie lepszej strategii dla kraju oraz mądre wykorzystywanie nadażających się okazji, rozwijanie mentalności odwagi, cierpliwości i mądrej analizy sytuacji.

Dzięki tej dziedzinie zrozumiemy jakie perspektywy ma Polska i po wiekach marazmu i ogólnego defetyzmu uwierzymy i zrealizujemy drzemiący w nas potencjał. Staniemy się racjonalnymi i pragmatycznymi graczami, a nie naiwynymi romantykami na arenie międzynarodowej.